THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN THÀNH ĐÔ INCOLAND

Địa chỉ: Khu đô thị Phượng Mao Green City – Phố Mới – Quế Võ – Bắc Ninh

Website: http://kdtphuongmaoquevo.com/

Email: kdtphuongmaogreencity@gmail.com

Hotline: 0941.265.668

Facebook: https://www.facebook.com/duanphuongmaogreencity